Usługi – Wizualizacje

Wizualizacja produktu w postaci pliku graficznego lub modelu 3D może być potrzebna do prezentacji wyglądu w sieci, katalogu produktowym czy reklamie. Produkt może być przedstawiony w scenerii lub na jednolitym tle, w zależności od potrzeb.

Obiekt

 • Plik .OBJ
 • Do wykorzystania w przyszłości
 • Brak scenerii
 • Do otworzenia tylko w programie
  obsługującym format .OBJ 

Sceneria

 • Plik .JPG / .PNG
 • Ilość ujęć = ilość renderów
 •  Plik spłaszczony, nie edytowalny

Etapy prac – przykład

Aby zacząć pracę nad obiektem muszę widzieć materiał oraz kształt produktu. Wymagam przesłania produktu bym mogła jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywistości. Poniżej przestawiam przykładowy schemat prac nad sceną z produktem.

 • Wysłanie briefu + produktu w postaci fizycznej

 • Przesłanie podglądu wstępnego modelu

 • Uwagi = poprawki

 • Akceptacja

  Akceptacja kończy Etap 1 prac

 • Projekt sceny/scen wraz z produktem

 • Uwagi = poprawki

 • Akceptacja

  Akceptacja kończy Etap 2 prac, a tym samym jest to akceptacja końcowa

 • Rendering

  Ujęcie / ujęcia zaakceptowane są renderowane w rozdzielczości ustalonej w umowie